Sta je op een keerpunt in je leven?

Wil je groeien al persoon?

Een bemiddelaar nodig in de familie of elders?

Niet tevreden met je huidige leven?

Ondersteuning nodig om een doelstelling te bereiken?

De relatie met je partner/kinderen/collega's/... heeft een zetje nodig?

... of gewoon even nood aan een luisterend oor?


Eerste gesprek is gratis, daarna €45 per sessie van 60min.

COACHING

Werkwijze

Ik ga ervan uit dat in iedere mens een kern/kracht zit die ervoor kan zorgen dat deze persoon kan groeien als mens.

Jij beslist zelf waar je naar toe wilt. Negatieve emoties en gedachten vertekenen de werkelijkheid waardoor je inefficiënte beslissingen neemt die niet helpen om je doelstellingen te bereiken.

Verbondenheid met anderen en de wereld geven je de kracht om iemand te zijn.

Een middenweg volgen kan meer harmonie in je leven brengen.

Goed zijn voor anderen keert terug naar jezelf, maar vergeet hierbij niet om zorgzaam voor jezelf te zijn.

Vanuit deze grondgedachten wordt er aan counseling, coaching en bemiddeling gedaan zodat je zelf terug je kern vindt om de juiste weg in je leven te vinden.

Methodieken

De methode wordt aangepast aan de persoon en de situatie.

COACH / COUNSELING
OVEREENKOMST

Wat is coaching en counseling?

Coaching

Bij coachen onderzoeken we minder diepgaand de emotionele kantvan de problemen, maar natuurlijk wel voldoende. Coachen gaat meestal over een mentaal, praktisch of organisatorisch probleem (de taak). Emoties kunnen hierbij een rol spelen maar niet de hoofdzaak. Het is niet nodig om door een (zware) emotionele periode te gaan. Binnen de eerste sessie is al duidelijk wat de situatie of de uitdaging is en kan er samen met de cliënt begonnen worden aan het stellen van doelen. Vervolgens kan er samen een plan opgesteld worden en start de coaching om de cliënt te helpen zijn zelfgestelde doelen te bereiken.

Counseling

Bij counseling gaan we samen onderzoeken welke emoties er zijn, van waar ze komen en hoe er hiermee kan omgegaan worden. Welke doelstellingen heb je en hoe geraak je daar? Dit wordt, na een goede probleemanalyse, gecombineerd met coaching om oplossingsgericht te werken met een actieplan. Counselen is niet het oplossen van problemen, maar het samen kijken naar de situatie. Ik help u graag bij het o.a. helder krijgen van uw eigen rol, het onderzoeken van de mogelijkheden en het in kaart brengen van de mogelijke steun in de omgeving.

Prijs?

Eerste gesprek is gratis, daarna €45 per sessie van 60min. Dit bedrag wordt bij het begin van elke sessie contant betaald. Per mail wordt er 15 euro aangerekend.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek is het vooral de bedoeling om kennis te maken. Wie bent u? Vader, moeder, broer, zus,...? Wat vindt u belangrijk in het leven? Welke waarden en normen zijn voor u essentieel?... Wat is uw coachvraag? Wat wilt u bereiken? Klikt het tussen u en de coach? Op het einde van het 1ste gesprek worden er verdere afspraken gemaakt.

Duur van het traject

Er wordt voorop gesteld het coachtraject zo kort als mogelijk en zolang als nodig te houden. U bepaald hoelang dit is. Een richtlijn die hierbij gehanteerd wordt is een achttal sessies. Dit kan meer, maar ook minder, naargelang de behoefte. Deze sessies kunnen wekelijks, 14-daags,...naargelang de noodzaak. Los van het traject kan de overeenkomst steeds éénzijdig worden opgezegd zonder enig gevolg voor coach en/of cliënt. Dit kan al er ëën van de punten in de overeenkomst niet is nagekomen of simpelweg als ëën van de partijen zich niet meer goed voelt bij het traject.

Beroepsgeheim

Alles wat er in de coaching/counseling-gesprekken wordt gezegd wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder het beroepsgeheim. Dus alles wat er gezegd is blijft tussen cliënt en coach. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: feiten die gepleegd zijn of dat er de intentie is ze te plegen, waarbij anderen of de cliënt zelf in ernstig gevaar waren/komen.

Verantwoordelijkheid

De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Evaluatie

De coach zal op het einde van het traject (dit kan ook tussentijds gebeuren) vragen aan de cliënt om een evaluatieformulier in te vullen. Dit wordt gebruikt om de tevredenheid van de cliënt te toetsen en eventuele opmerkingen te gebruiken om de werkwijze steeds te verfijnen. De cliënt is hierbij vrij om dit te doen of niet. Er is de mogelijkheid om dit formulier per mail te ontvangen en dan rustig thuis in te vullen en per mail terug te bezorgen aan de coach.