Mindfulness

MINDFULNESS

Zonder acceptatie
Zal ergernis je woedend maken
Zonder acceptatie
Zal verdriet je deprimeren
Zonder acceptatie
Zal onzekerheid je angstig maken
Zonder acceptatie
Zal ontgoocheling je kwellen


Initiatie mindfulness in 8 sessies. In deze sessies krijgt u de basisprincipes van mindfulness aangereikt.

Data: 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/3- 11/04 - 25/04 - 9/05 - 23/05 telkens van 10u tot 12u.
Schrijf je vlug in, de plaatsen zijn beperkt!

Locatie: 't Rode Labyrint te Mol, Gompelbaan 156
Inschrijvingsgeld: 80 euro cash te betalen of op rekeningnummer BE08 3770 0457 6013 met vermelding "mindfulness".

Inschrijven via deze link

Wat is mindfulness?

Internationaal is aandachtstraining bekend geworden onder de naam mindfulness. Het trainen van de aandacht is een techniek die ongeveer 2500 jaar oud is, toen werd hij in zijn oorspronkelijke vorm beoefend door Boeddha.

Vandaag echter heeft de training van aandacht niet noodzakelijk een spirituele of religieuze betrachting. Het volgen van een training heeft dan ook niets te maken met "Boeddhist" worden. Het is een wetenschappelijk onderbouwde training die Oosterse wijsheid en Westerse psychologie integreert.

Een aandachtstraining start met een schijnbaar eenvoudige methode waarbij de aandacht door middel van concentratie gecentreerd wordt op één punt. Dit doen we door een aantal eenvoudige oefeningen waarbij de aandacht gericht wordt op de ademhaling of bepaalde lichaamszones. Snel komt men tot de ontdekking dat het in "de innerlijke wereld" zelden rustig is, er is eerder sprake van een continue stroom van denken, oordelen, emoties,...

Daarenboven blijkt dat we maar zeer weinig controle hebben op deze processen, ze leiden een leven op zichzelf. Zo worden onbewust allerlei gedachten, herinneringen en opinies meegenomen in het huidige moment. We zien de werkelijkheid doorheen de filter van onze eigen geschiedenis, doorheen onze verlangens, onze betrachtingen en zodoende wordt onze waarneming vertroebeld. Misverstanden, communicatieproblemen en allerhande spanningen zijn daar vaak het gevolg van.

Door de stroom van gedachten en emoties in onszelf oordeelloos op te merken verliezen ze een groot deel van hun impact. We zien meer en meer de werkelijkheid zoals ze zich aandient, zonder innerlijke stoorzenders.

Na verloop van tijd zal de aandachtstraining de éénpuntige concentratie laten uitbreiden tot een momentconcentratie, we ontwikkelen een alertheid voor ons eigen functioneren in alle aspecten van het leven.

Vandaag zijn er zowel in de klinische praktijk (bv. behandeling van depressie) als in de professionele wereld (bv. stressreductie) verschillende programma's beschikbaar die gebruik maken van de aandachtstraining.