REFERENTIES

Opleiding


Vooropleiding:

Humaniora (Koningklijk Atheneum I te Hasselt)


Hoger Technisch Onderwijs:

VSPW-diploma Jeugd en gehandicaptenzorg 1999-2001
Graduaat Maatschappelijk werk aan het  VSPW Hasselt en KHLeuven


Bijkomende opleidingen:

Attest bedrijfsbeheer aan het VIZO te Tongeren in '96
Compostmeester
Omgaan met agressie in '01 en '06
Humor in de hulpverlening '02
Teambuilding '02
EHBO attest
Werken met minderjarigen en ouders (drugs gerelateerd) in '04
Intake (Interactie-Academie Antwerpen, systeemtheoretisch) in '04
Mindfulness (educatieve academie)
Diverse hulpverleningsmethodieken via korte opleidingen, zelfstudie en literatuur
Voedselverspilling '12
Praktijk begeleider ecologische moestuin '13 (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren)
Duurzaam winkelen '13
Meer doen met minder '13
Oplossingsgericht werken '14
Tuinranger (2021)
Klimaatcoach (2021)


Universiteit:

Cursus Algemene milieukunde aan de open universiteit in '97

Tewerkstelling


‐ Van '86 tot '97 in de Ford-fabrieken te Genk als teambegeleider
Taken: Toezicht op de uitvoerende opdrachten, teambegeleider en contactpersoon naar de oversten.

‐  Van '99 tot september 2003 werkzaam in CAW Sonar Thuislozenwerking Kempische Kaai 11 te 3500 Hasselt; tel 011/212865
Taken: Individueel begeleidingswerk (psychosociale, financiële en administratieve begeleiding), permanentie (onthaal, intake, opname/verwijzing) en crisisinterventie.

‐ Van september '03 tot november '03 werkzaam in  MPI Oosterloo als leefgroepbegeleider
Taken: Groepsbegeleiding, contacten met ouders, koken, hulp bij hygiëne (bad, douche, ...) administratie, rapportage, ...

‐ Van november '03 tot september '04 (vervangingscontract) werkzaam bij de CAD (Centra voor Alcohol en andere Drugsproblemen)
Taken: Intakes met gebruikers van alcohol en drugs, jongeren en ouders. Ook begeleiding van ouders en ondersteunend werk tijdens de methadonverstrekkingen. Literatuurstudie en onderzoek naar internet‐ verslaving.

‐ Van juni '05 tot december '06 individueel begeleider bij  CAW Sonar Thuislozenwerking

‐ Van mei 2008 tot heden individueel begeleider CAW Limburg Algemeen opvangcentrum
Taken: groeps‐ en individueel begeleidingswerk en gezinsbegeleiding (psychosociale, financiële en administratieve begeleiding) en crisisinterventie.

‐ Van mei 2009 tot maart 2010 halftime  Limburgse Milieukoepel te Hasselt (Antenne van de Bond Beter Leefmilieu) als bewegingsmedewerker.
Taken: opstarten nieuwe website, vormingen organiseren, digitale nieuwsbrief, nieuwe lay-out van ledenblad maken.

‐ Vanaf januari 2016 medewerker Volwasenenonthaal CAW Limburg
Taken: Onthaal gesprekken met individuen, gezinnen en koppels.


Vrijwilligerswerk

- Begeleidingswerk in een voor‐ en naschoolse kinderopvang (1999)

- Begeleidingswerk in een dagcentrum voor licht mentaal en fysisch mindervaliden (1999)

- Begeleidingswerk bij buurtopbouwwerk RIMO, Samen Leven Runkst (2002)

- Bemanning van de telefoon bij  CRZ-luistertelefoon (Centrum voor Relatie en Zwangerschapsproblemen) (2006-2008)

- Voorzitter plaatselijke natuurvereniging (2007-2010)

- Voorzitter gemeentelijke adviesraad voor Leefmilieu (2007-2010), nu lid

Wereld Winkel medewerker (2007-...)

- Medeoprichter en bestuurslid plaatselijke Transitie vereniging: Transitie Mol en Balen (2013 tot heden)

- Medeoprichter en voorzitter van PimperNieuw vzw (2018 tot heden)